Zanimljivosti

Zainteresovani smo za organizaciju marketingškog nastupa sa svim zainteresovanim strankama i potencijalnim partnerima.
Royal Dizajn Beograd
Logistika

Pored redovnog transporta koje obavljamo svojim vozilima, u svakom trenutku možemo da angažujemo preko 100 voznih jedinica i to za prevoz :
  • komercijalne i paletizirane robe
  • transport hladnjačama na +/- temperaturi
  • kontejnerski transport
  • prevoz cisternama
Pored ovoga organizujemo i carinsku logistiku kao i usluge skladištenja po najvišim standardima. U okviru prevoza našim kamionima nudimo i mogućnost nabavke i isporuke razne robe preko našeg preduzeća.

Posebno kod prevoza rastresitog materijala pružamo mogućnost nabavke raznih frakcija, šljunka i tucanika.