Upit za transport
Radi lakšeg sagledavanja Vaših potreba i ubrzavanja samog procesa ugovaranja transporta, molimo Vas da popunite ovaj upit nakon koga ćemo Vas kontaktirati u najkraćem mogućem roku.

Hvala.
Ime firme:
Kontakt osoba:
Grad:
Telefon:
Fax:
Email:
 
Mesto utovara:
Mesto istovara:
Vrsta robe:
Količina:
Izvozna carina:
Granični prelaz:
Garancija:
Uvozna carina:
Datum istovara:
 
Ostale napomene:
Royal Dizajn Beograd
Transport
Međunarodni Transport
Vršimo transport robe kamionima euro 3 i euro 5 marke Volvo, zapremine tovarnog prostora od 97m3.Vozila poseduju sve potrebne dozvole, sertifikate i CMR osiguranje za međunarodni transport.

Zbirni Transport
U zavisnosti od količine robe klijenata i raspoloživog slobodnog tovarnog prostora u našim kamionima, vršimo i zbirni transport sa svih naših destinacija i to u svim količinama i zapreminama.

Kiperi
U okviru prevoza u domaćem saobraćaju, vršimo prevoz rastresitog materijala svojim kiper vozilima, zapremine od 10 do 25m3.